فراری

درارم از خیلی چیزا فرار میکنم

از خیلی کسا

از خیلی جا ها

از خیلی فکرا

تا به خودم برسم

حس میکم دارم نزدیک میشم به خودم

یه آرامش خاصی برام ایجاد شده که تا حالا خیلی کم تجربش کردم

این فرار جنسش فرق داره ،فکر میکنم تولدی دوباره باشه برام

خدا خودش کمکم کنه

حرفایی تو دلمه که نمیتونم بگم....

/ 1 نظر / 33 بازدید
مه سو

[ناراحت] این تولد خوب بود یا بد؟!!!